Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Nasıl Yaptı?

Nasıl Yaptı?
KEYM

İlk bakışta Şehir Plancısı, Mimar ya da Mühendis olabiliriz. Fakat bunlardan fazlasıyız. Biz herhangi bir projeye başlamadan önce en üst ölçekte stratejiyi ve uygulama yol haritasını kurgulayan, entegre bir düşünce sistematiği içerisinde ekip olmayı başarmış bireyleriz.

Planlama, Katılım, Tasarım ve Fizibiliteyi zor problemlerin çözümü için bir araya getiriyoruz.

KEYM olarak kendimizi, toplumumuzu en iyi kentlerimiz vasıtasıyla tanıyabileceğimizi ve yine kentlerimiz yoluyla ifade edebileceğimizi düşünüyoruz…

Yenilenebilirliğin Peşindeyiz

Yenilik/Vizyon/Aydınlanma, ortak değerlerimizi yeniden canlandırmak için ekipler kuruyor ve iş birlikleri organize ediyoruz. Konunun taraflarının bir araya geldiklerinde bulacakları çözümleri ile evlerinde yalnız başına bulacakları çözümler arasında gerçek ve hayal arasındaki kadar farkın olduğuna inanıyoruz…
Her bir projenin karakter analizini yapıp kendi iç dinamiklerini ortaya çıkartıyoruz. Bu dinamiklerden hareketle projeye uygun Ulusal/Uluslararası işbirlikleri kuruyor,proje ekibini ve sürecini yönetiyoruz.

“Sadece kentleri değil, pratikleri de yeniliyoruz.”

Aktörler

Kamu, Özel sektör ve Vatandaşlar arasında; tarafların birbirlerine önyargısız yaklaşmaları, empati kurabilmeleri için, bir denge mekanizması oluşturuyor arabuluculuk yapıyor ve bu ilişkiler sistemini yönetiyoruz. Kamu, özel sektör, uzman danışmanlarımız ve hak sahipleri ile ayrı ayrı görüşmeler yaparak stratejiler oluşturuyoruz.

“Bazen en güçlü fikirler, daha önce hiç kimsenin bir araya getirmeyi düşünmediği iki fikrin birleştirilmesi ile ortaya çıkar.”

Saha Ofisleri

Vatandaşların proje sürecine katılımları, yatırımcıların ya da kamunun kendini doğru ifade edebilmesi için kurulan Şeffaf Bilgilendirme Merkezleridir. Bu ofisler vatandaşların kendilerini ait hissedebilecekleri mekanlar olarak kurgulanırlar. Nedeni ister sıcak bir ıhlamur içmek, ister kafalarındaki sorulara yanıt bulmak olsun, bütün herkes bu mekanlarda kendisine ayrılmış bir koltuğa ve konuşabileceği teknik bir danışmana sahiptir.

Ön yargıların kırılması, yanlış bilgi ve anlamaların ortadan kaldırılması adına çok önemli olan saha ofisleri aynı zamanda vatandaşların arada kimse olmadan yüz yüze görüşmeler yaparak, sorguladıkları sürecin bir parçası olabildikleri mekanlardır.

Katılım ve Uzlaşma

Saha ofislerinde vatandaşlar ile kurduğumuz organik bağ sayesinde, katılıma açık olan veya olmayan her kesimin görüşüne erişebiliyoruz. Böylece aslında projenin en önemli girdisi olan kullanıcı talep ve önceliklerinden oluşan bilgiyi önce sözel sonra sayısal veriye dönüştürüyoruz.

Elde ettiğimiz bu verileriözel sektör talepleri ve kamu ihtiyaçları doğrultusunda analiz ediyor, tartışıyoruz. Sonuçta ortaya çıkardığımız “sentez”i, yürüttüğümüz “uzlaşma” sürecinin zemini olarak kullanıyoruz.

Bilginin görselleştirilmesi

Karmaşık teknik bilgileri aktarmak, analizleri açıklamak, sentez yapabilmek ve bunları anlatabilmek genellikle çok zordur. Biz bu zor işi yapabilmek için uzmanlarımız tarafından geliştirilen şema ve grafikleri kullanıyoruz.

Tüm sunum materyallerimizi konunun uzmanı olan ekibimiz tasarlıyor; bu tasarımlar yürüttüğümüz projelerin logoları, web siteleri, etkileşimli haritalama araçları ve anketleri, sunumları, bültenleri, posterleri, açık alan panoları, belgeselleri, illüstrasyonları ve çekici infografik filmlerinden oluşmaktadır.

Üçüncü Boyut

Yüksek kaliteli grafik öğeler projelerimizde kullandığımız önemli unsurlardır. Üç boyutlu modeller planlama ve tasarımın sunumunda karar vericileri etkileyici bir rol oynar.

İlk eskiz modelinin oluşturulması için mimari fiziksel modellerden yararlanıyoruz… Daha detaylı ve açık ifadeli sunum kalitesi için; modeller, sayısal kütle diyagramları, gölge çalışmaları, siluet, kesit ve görünüşleri, renderlar, animasyonlar ve foto-montaj veya kavramsal işleme gibi model yapımının tüm unsurlarını kullanıyoruz.

Mekanı anlamlandırmak

Günümüzde gelişmiş dünyanın kent gelişimlerini yönlendiren ve şekillendiren en önemli etken bilgidir. Kentte üretilen “Bilgi”nin günlük olarak tespit edilebilmesi ve saklanabilmesi öğrenebilen, akıllı sistemlerin geliştirilebilmesinin yolunu açmıştır.
Kente ve çevreye ilişkin çok çeşitli ve fazla veriyi çeşitli kaynaklardan toplar, bu veriler ile yeni bakış açıları getirir ve mekânsal verilere entegre etmek, düzenlemek, analiz etmek, paylaşmak ve görüntülemek için CBS kullanırız.

Toplumun dinamiklerini daha iyi anlamak, planlama ve tasarım çalışmalarımızla ilgili bilgilendirmeler yapmak için CBS kullanım yeteneklerimizi genişletiyoruz, yeni araçlar ve veri kaynakları için de dünyada yapılan çalışmaları takip ediyor, potansiyelimizi sürekli geliştiriyoruz.

KEYMAP Coğrafi Tabanlı Kentsel Yenileme Portalı

Kent mekanında üretilen bilgilerin büyük bir kısmı sayısallaştırılabilen veriler iken özellikle Planlama, Tasarım ve Dönüşüm süreçlerinde elde edilen sözel bilgiler de önem arz etmektedir.

Kapsamlı halkla görüşme deneyimimizi iletişim ve uzlaştırma becerilerimizle birleştirerek, diyalog üretmek, geri bildirim almak ve geniş kitleleri anlamak ve kent mekanıın dönüştürülmesinde kullanmak için bilgi teknolojilerinin gücünü kullanan GIS tabanında çalışan ve tüm veriyi toparladığımız bir portal geliştiriyoruz.