Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Urban Strategy Action Plan

Problems and Potentials

Vision, Goal and Strategies

Open Space and Landscape Structure

We focus on creating green corridors and accessible parks in our design while encouraging creative uses of these areas. Our main approach in this regard aims to achieve livability and sustainability in urban level and increase socio-cultural interaction with the help of open and green spaces.

Sustainable Infrastructure

We focus on sustainability issues in our every work regarding the infrastructure system and acknowledge that wind corridors, wastewater collection and recycling facilities, usage of solar energy, green roofs and etc. are essential for sustainable urban infrastructure.
Green infrastructure helps to manage the local ecosystem in both rural and urban areas and can be defined as the strategically planned natural network of natural and semi natural areas. The system needs to be addressed as a whole with the current land uses instead of separately.

Sürdürülebilir Altyapı

Yapılan bütün çalışmalarımızda altyapı sistemlerinin vizyonu belirlenirken sürdürülebilir konsept ile beraber değerlendirilmektedir. Rüzgar koridorları, atık su toplama ve geri kazanım alanları, güneş enerjisi kullanımı, yeşil çatılar, geçirgen ve sert zeminlerin kullanımı gibi onlarca altyapı hizmeti, kent sürdürülebilirliğinin en önemli parçasını oluşturmaktadır.

Yeşil altyapı, hem kırsal hem kentsel ortamlarda ekosistem hizmetleri sunan ve korunacak ekolojik parametreleri yönetebilen yüksek kaliteli doğal ve yarı doğal alanların stratejik planlanan bir ağı olarak tanımlanabilir. Yerli türlerin korunması, ekolojik süreçlerin devamlılığı, hava ve su kaynaklarının korunması ve insanın yaşam kalitesinin artması gibi bir dizi yararları olan doğal ve onarılmış ekosistemlerin ve diğer peyzaj elemanlarının bütününü oluşturur. Yeşil altyapı sistemi mevcut alan kullanımlarından ayrı olarak değil, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Stratejik Plan

Alternatif Şemalar (Konsept Çalışmaları)

Dönüşüm Stratejileri