Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

İklim Değişikliği Eylem Planı

İklim Değişikliği Eylem Planı

İklim değişikliği ile yaşanan değişim süreci küresel ölçekten kent ölçeğine kadar sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal tüm sistemleri etkilemektedir. Kentlerdeki birbirleri ile ilişki içerisindeki sistemlerin iklim değişikliğinin etkileri ile baş edebilme dereceleri ve uyum kapasitelerinin belirlenmesi, bugün ve gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm sistemlerin iklim değişikliğinden zarar görebilirliklerinin / etkilenebilirliklerinin saptanması günümüzde iklim değişikliği ile mücadele sürecinde üzerinde durulan konulardan bir tanesidir.

İzmir Çalışması kapsamında hazırlanan raporun iklim değişikliği bölümüne ilişkin bazı çalışmalar.

Bu konuda şirketimiz olarak teknik destek sağlamaktayız.

Galeri