Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Esenler Tuna Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi

Esenler Tuna Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: Esenler Belediye B. & ESKON A.Ş.
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 34 Ha
Bina Sayısı
: 1.219
Hane Sayısı
: 5.580
Mevcut İnşaat Alanı
: 602.590 m²

Kapsam

  • Mevcut Durum Analizleri
  • Sentez ve Mekansal Stratejiler
  • Kentsel Tasarım
  • İmar Planı
  • Matematiksel ve Finansal Model
  • Fizibilite
  • Görselleştirme
  • Avan Projeler
Esenler Tuna Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi
Esenler Tuna Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi

Tuna Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışması kapsamında Esenler İlçesinin tamamına yönelik analitik çalışmalar yapılmış ve mekânsal şema ve stratejiler üretilmiştir.

Esenler ilçesi bütününe ilişkin kentsel yenileme ve dönüşüm yaklaşımları, bütüncül bir ele alış ile kentsel yapının organize edilmesi, ulaşılabilirliğin hiyerarşik bir şekilde kurgulanması, ekolojik koridorların güvenli bir çevre oluşturulmasını destekleyecek şekilde kesintisiz hale getirilmesi, kentsel yoğunluğun dengeli olarak dağıtılması yaklaşımlarını kapsamaktadır. Mekansal Strateji Şemasının en önemli girdilerinden biri de doğu batı aksındaki mevcut toplu taşıma bağlantılarının kuzey güney aksında önerilen bağlantılar ile güçlendirilmesidir. Bir diğer önemli girdi ise mevcut durumda kişi başına düşen 0.3 m² park alanının kişibaşına yaklaşık 6,5 m² ye çıkartılmasıdır. Tüm ilçe genelinde yapılan mevcut durum ve meri plan incelemeleri ışığında ortaya konan verilerin analizi ve bu analizlerin değerlendirilmesi sonucunda üst ölçekli yapıyı oluşturmaya yönelik olarak öncelikli dönüşüm alanları tespit edilmiş ve Tuna mahallesi içerisindeki kentsel dönüşüm alanı öncelikli fırsat alanları çerçevesinde bu çalışma kapsamında irdelenmiştir.

Çalışmanın temel çerçevesinin oluşturulduğu bu ön çalışma sonrasında alana ilişkin kentsel tasarım projesi “KCAP Architects & Planners” proje ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir.

Tuna mahallesi için geliştirilen kentsel tasarım projesi yoğun kentsel çevrenin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yaşam kalitesi yüksek, zengin kamusal alana sahip yaşanabilir alanlara dönüştürülmesi temel amacını taşımaktadır.

Tuna Mahallesi’nde belirlenen alanın mevcut durum yapılaşmasında toplam imarlı ada 224.521 m² olup ortalama ada boyutu 2.164 m² dir. Meri planda ise toplam imarlı ada 179.163 m² ve ortalama ada boyutu 1.729 m² dir. Keym tarafından yapılan üst ölçekli analizlerle oluşturulan kentsel yenileme ve dönüşüm yaklaşımı doğrultusunda sağlıklı, güvenli, kaliteli kentsel yaşam alanları oluşturmak amacıyla imarlı alanların kentsel tasarım ilkeleri doğrultusunda birleştirilmesi ile oluşan yeni imarlı alan toplamı 184.687 olup ortalama imar adası boyutları 11.543 m² ye arttırılmıştır.

Meri plan donatı alanı 49.170 m² iken taslak planda donatı alanı 50.511 m² olarak öngörülmüş ve planda önerilen alan korunmuştur. Bu başlığa ek olarak birleştirilen yapı adaları sonucunda mevcut yol alanı, yaya, bisiklet, taşıt, ve yeşil dokunun devamı başlıkları altında 76.210 m² den 94.187 m² ye arttırılmıştır.

Yaya ulaşımı önceliği ile birinci kademe yollarda 10 m., ikinci kademe yollarda ise 10 m. ve 6 m., üçüncü kademe yollarda ise 6 m. ve 8 m. yaya alanları ayrılmıştır.

Kamusal alanlar arasında, yarı kamusal geçişler organize edilmiş ve bu geçişlerin yeşil sistemde devamı için birinci kademe yollarda kesintisiz 9 m., ikinci kademe yollarda ise kesintisiz 6 ve 4 m. Yeşil bantlar ile tüm kamusal alanları birbirleri ile bütünleştiren ulaşılabilirliği üst dizeyde olan bir sistem oluşturulmuştur.