Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Mevcut Durum Analizleri

Genel Bilgiler

Proje alanına ilişkin literatür taraması yapılan aşamadır.

Tarihsel Gelişme

Proje alanına ilişkin bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte konumlanmanın yapıldığı, kent bütünü ve varsa proje alanının tarihsel gelişiminin araştırıldığı aşamadır.

Üst Ölçek Yaklaşım Şemaları

Proje alanına ilişkin merkezi ya da yerel kalkınma stratejileri, planlanan yatırımlar, eşiklerin belirlendiği aşamadır.

Yakın Çevre İlişkileri

Kentin coğrafyası, kültürel ve tarihi geçmişi, ekonomik farklılıkları ile diğer yerleşmelerden ayrışan bütün toplumsal kesimlerin bu çeşitliliğin birer özgün parçası olabileceğini göstermek için her bölgenin farklılaşan varlıklarına odaklanılmaktadır. Çevre mahalle, ilçe, il ve hatta ülkeler ile olan kültürel, ticari, tarihi, sanayi vb. ilişkileri ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Alansal ve Yapısal Değerlendirmeler

Çevresel ve Ekolojik Değerlendirmeler

Hızlı kentleşme sonucunda oluşan estetik ve çevresel problemler, planlı kentsel yeşil alanların ve ekolojik değerlerin önemini artırmaktadır. Kent insanının doğaya olan özlemi bu planlı yeşil alanlarla giderilmeye çalışılırken, kentsel yaşamın olumsuz özellikleri de maskelenmektedir. Bu kapsamda yeşil alanlar, kentsel mekanda doğal habitatlar yaratmaları ve sağlıklı çevreler oluşturmaları açısından kent makroformu ve yaşamı için önemli alanlardır.

Ulaşım ve Altyapı