Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Sultangazi Mimari Avan Projesi

Sultangazi Mimari Avan Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Durum
: Devam Ediyor
Alan Büyüklüğü
: 19,7 Ha
Bina Sayısı
: 155
Hane Sayısı
: 406
Mevcut İnşaat Alanı
: 9.367 m²

Kapsam

  • İş Planı ve Ekip Organizasyonu
  • Matematiksel Model ve Fizibilite
  • Görselleştirme
  • Sentez ve Mekansal Stratejiler
  • Mevcut Durum Analizleri
  • Mimari/Avan Proje
  • Kentsel Tasarım
Sultangazi Mimari Avan Projesi
Sultangazi Mimari Avan Projesi

Sultangazi İlçesi sınırları dahilinde olan Cebeci Mahallesi, sosyal donatılardan ve nitelikli kentsel mekânlardan yoksun olmakla birlikte, kuzeydoğu sınırında güçlü bir topoğrafik eşik olan Alibeyköy Havza sınırı, kuzeyde taş ocakları ile güneyde Tem Otoyolu olan güçlü bir yapay eşik ile alan sınırlanmış durumdadır. Çalışma alanı, yukarıda belirtilen gelişmelerin yol açtığı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla karşıkarşıyadır.
Bu çerçevede çalışma alanında yaşayacak insanların geleceği için hayal edilen yaşam koşulları, doğal afetlerin (deprem başta olmak üzere) etkilerine karşı güvenli, her bireye eşit sunduğu imkanlarla adaletli ve hakçıl, önerdigi yenilikçi sistemlerle eğitici, doğaya saygılı yapılaşma önerileri ile kentsel tasarım projelerine örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir.