Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Kentsel Tasarım

Şemalar

Karar ve Prensipler

Taslak Vaziyet Planı

Dış Mekan ve Açık Alanlar

Karakter Bölgeleri

Çalışma alanında mevcutta kullanılan yolların, yapı adalarının ve yapı gruplarının oluşturduğu özelleşen bölgelerdir. Yol genişliği, uzunluğu, yapı nizamları, kullanım fonksiyonları gibi birden fazla değişkenin belirlediği kendine özgü karaktere sahip bu bölgeler farklı değerlendirmelerle incelenmektedir.

Yapı Tipolojileri

Hareketlilik ve Erişilebilirlik

Sürdürülebilir Altyapı

Kentsel Tasarım Rehberi

Kentsel Tasarım Rehberi hazırlanırken ana hedef; planlama için yönlendirici nitelikte kararlar üretilmesidir. Bu kararlar temel olarak mekanın kimliği ve özgün özelliklerinin korunması üzerine kurulmaktadır. Planlanan kentin kimliği onun sokakları, bina yükseklikleri, renk ve materyalleri gibi aynı şekilde harekette olan sakinlerinin davranış desenleri, pazarları, yeme-içme alanları ve camilerinin oluşturduğu kentsel ‘’gen’’lerinde saklıdır.

Mimari Proje