Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Sentez ve Mekansal Stratejiler

Afet Riski

Muhtemel afet senaryolarına yönelik risk durumu analiz edilerek, söz konusu analizler ışığında Mekansal Stratejiler üretilmektedir.

Zemin Yapısı

Jeolojik ve Jeoteknik etüdler irdelenerek proje alanının zemin yapısı incelenir.

Çevre ve Doğal Alanlar

Yapılı çevre kadar, proje alanındaki yapılaşmamış çevrenin ve doğal niteliği bozulmamış alanların tespiti önem arz etmektedir.

Fiziksel Yapı

Fiziksel yapı, çoğu zaman kentin yenilenme gereksiniminde ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle ayrıntılı olarak analizler hazırlanır.

Ulaşım ve Erişebilirlik

Ulaşım ve erişim planlamasında araçlar ve yayalar için dolaşım şeması, erişim ilişkileri, ana yolların sirkülasyon hiyerarşisi, ana aktivitelere ulaşım olanakları, yolları, yapıları ve diğer açık alanları birleştiren ve ilişkilendiren ulaşım ağı bağlamında incelenmektedir.

Altyapı

Altyapının yeterliliği sorgulanarak dönüşüm paremetreleri açısından gerekli revizyon ve öneri şemaları hazırlanmaktadır.

Kentsel Hizmetler

Planlı gelişmeyen kentlerde Kentsel Hizmetlere erişim kısıtlılığı önemli bir paremetredir. Bu nedenle hem mevcut hem de mer-i planlarda Kentsel Hizmetler ile Donatı Alanlarının analizleri ayrıntılı olarak çalışılmaktadır.

İmar Durumu

Bir taşınmazın değerini doğrudan etkiler, dolayısıyla da dönüşüme tabi tutulduğunda dikkate alınacak temel kriter Mer-i Plan fonksiyonu ve yapılaşma koşullarıdır.

Arazi Değerleri

Emlak Rayiç Değerleri, Piyasa değerleri, Dönüşüm Değeri gibi farklı senaryoların kullanımı mümkündür.