Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Matematiksel Model ve Fizibilite

Kriterlerinin Belirlenmesi & Dağıtım ve Uygulama Modelleri

Kentsel Dönüşüm süreçlerinde, hak sahipleri ile uzlaşmak için kullanılacak kriterler belirlenerek bu kriterler ve katsayıları ile modeller çalışılmaktadır.

İcmal Listelerinin Revizyonu

Yapılan tüm çalışmalar neticesinde vatandaşlara iletilecek teklifin belirlenmesi en önemli konudur. Vatandaşların toplanan bilgi ve belgeler ile, vatandaşların talepleri doğrultusunda uzlaşma modeli kurulur. Tüm bu modelin uygulandığı icmal listelerinin oluşturulması sağlanır.

Fizibilite

Fizibilite kentsel tasarımın gerçekleşme oranlarını belirleyerek çalışmaya yön veren en önemli unsurlardan biridir. Plandaki yoğunluk dengeleri ve kapasiteler fizibilitenin ortaya koyduğu sonuçlar doğrultusunda şekillenmektedir. Bu sayede uygulanabilir bir tasarım geliştirilir.