Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Tashkent Samarkand-Darboza Kentsel Tasarım Projesi

Tashkent Samarkand-Darboza Kentsel Tasarım Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: Tashkent Valiliği
Durum
: Devam Ediyor
Alan Büyüklüğü
: 470 Ha
Bina Sayısı
: 13.144
Mevcut İnşaat Alanı
: 1.199.078 m²

Kapsam

  • İş Planı ve Ekip Organizasyonu
  • Mevcut Durum Analizleri
  • Sentez ve Mekansal Stratejiler
  • Kentsel Strateji Eylem Planı
  • İmar Planı
  • Matematiksel Model ve Fizibilite
  • Kentsel Tasarım
  • Görselleştirme
  • Keymap
Tashkent Samarkand-Darboza Kentsel Tasarım Projesi
Tashkent Samarkand-Darboza Kentsel Tasarım Projesi

Taskent, 21. yüzyıla kadar dünyanın yaşadığı tüm acıyı, gururu, yükselişi ve çöküşü kendi içerisinde harmanlamış ve kendi kimliğini ortaya çıkarmış kent...

Doğal kaynaklar açısından zengin Özbekistan ve özel olarak Taşkent sahip olduğu yerel değerler, özgünlük ve yaratıcılık potansiyeli açısından tüm dünyada kendini markalaştırma potansiyeline sahip özel alanlardan biridir. Kent tarihsel süreç içinde farklı kültürlerin etkisinde kalarak bunları kentin fiziki dokusuna da aktarmış güzel bir harmonidir. Bu nedenle oluşturulacak her projenin bu özgün desenin parlamasına imkan verecek ortamları oluşturması gerekmektedir. Çalışma bu doğrultuda üst ölçekli bakış açısı ile yaşam kalitesi yüksek, tabiata saygılı ve sürdürülebilir yeni yaşama alanları oluşturmayı hedeflemekte ancak bunu yaparken özgün izleri, kent kimliğini korumayı ilke edinmektedir.

Bu çalışmanın ana amacı yukarıdaki sorulara cevap bulabilmektir. Bu yolda belirlediğimiz öncelik de 2050 yılında dünyadaki en önemli doğal kaynak olacak olan “Su” yu koruyarak, geçmişin doğal, kültürel, sosyal, tarihi ve ticari referanslarını topluma hatırlatan bir mekan kurgusu oluşturabilmektir.