Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

İş Planı ve Ekip organizasyonu

İş Planının Oluşturulması

Sözleşme ve/veya Teknik Şartname doğrultusunda verilecek olan hizmetler ile bu hizmetlerin başlangıç bitiş tarihlerinin de yer aldığı iş planı hazırlanarak işveren ile paylaşılır.

Proje Ekibinin Organizasyonu

İş planı kapsamında, çalışmaya dahil edilecek uzman ekiplerin belirlenmesi önemlidir. Meslek grupları ve şirketler bünyesinde, hatta aynı meslek grupları içerisinde bile farklı uzmanlıklar ve tecrübelere sahip olanların varlığı önemlidir. Proje ekibi bu detay göz önünde bulundurularak organize edilir.

Saha & Uzlaşma Ekibinin organizasyonu

Proje kapsamında hazırlanacak pek çok analiz ve temel değerlendirme kriteri sahadan toplanan yazılı ve sözlü bilgi, belgeye dayanmaktadır. Bu sebeple saha ekibinin seçilmesi, organizasyonu ve çalışmaları önem kazanır. Kentsel dönüşümün en önemli ve kritik bileşenlerinden birisi olan Uzlaşma ekibi de, saha ekibinin içerisinden seçilebilir veya seçilen uzlaşma ekibi Saha Ekibinin çalışmalarına destek verebilir.

İş Akış döngüsü

Projenin dinamiklerine uygun, tüm ekiplerin koordinasyonunu gösterir analizdir.