Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Avcılar Kentsel Dönüşüm Master Planı

Avcılar Kentsel Dönüşüm Master Planı

Genel Bilgiler

İşveren
: Avcılar Belediyesi
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 4.259 Ha
Bina Sayısı
: 20.948
Hane Sayısı
: 100.550

Kapsam

  • İş Planı ve Ekip Organizasyonu
  • Mevcut Durum Analizleri
  • Sentez ve Mekansal Stratejiler
  • Görselleştirme
Avcılar Kentsel Dönüşüm Master Planı
Avcılar Kentsel Dönüşüm Master Planı

Çalışmanın amacı güvensiz yapı stoku, yoğun yapılaşma ve kentsel standartların yetersizliği nedeni ile Avcıların olası deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirilmesi sürecinde, niteliksiz çevre/yaşam alanlarının sağlıklı bir şekilde yeniden oluşturulması, dönüşüm ve gelişim potansiyellerinin iyi değerlendirilmesi, yerel halkın ekonomik gücünün arttırılması için ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi, halkın eğitim düzeyinin iyileştirilmesi, insan kapasitesinin arttırılması ve yeni iş alanlarının yaratılması ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bütün bunların gerçekleştirilmesi için yeni bir yönetim ve proje geliştirme anlayışının ortaya konulması gerekliliği, Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Uygulamaları (Rezerv Konut Uygulamaları) projesinin de önemli ve öncelikli hedefleri olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, ülkemizin en büyük metropolü, kültür, finans, ticaret, eğitim, sanayi merkezi olan İstanbul metropolünün olası bir depremde karşılaşması muhtemel sorunları ve bunlara karşı önceden alınması gerekli önlemleri bilimsel düzeyde inceleyen ve sonuçta bir yol haritası çizen İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) hazırlanmıştır (2003).

Bu Plan’a göre, Avcılar İlçesi, depremden hasar görme riskinin coğrafi yoğunlaşmasını gösteren ‘ağır hasar lokasyon katsayısı’na göre yapılan değerlendirme sonucunda (%14’lük riskli yapı oranı ve 2,46’lık lokasyon katsayısı ile Bakırköy, Bahçelievler ve Fatih İlçelerinden sonra) ağır hasarlı yapıların en fazla yoğunlaştığı dördüncü ilçe konumundadır. Avcılar İlçesi, İDMP kapsamında; (1) Yasa Dışı Oluşmuş Alanlar ve (2) Yasa Dışı Oluşmuş Alanlar – Islah Planlı Alanlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Master plan kapsamında çalışma bütüncül bir ele alış ile irdelenmiş ve kentsel mekana yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Risk faktörü başta olmak üzere kentsel yaşam kalitesini de arttıran yeni ada düzenleri ile kentsel doku yenilenerek mevcut izlerden yararlanılan ancak daha yüksek açık alan dengesine sahip yaşama alanları oluşturulmuştur.