Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Eyüp Çırçır Mah. Kentsel Yenileme Projesi

Eyüp Çırçır Mah. Kentsel Yenileme Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 3.386 Ha
Bina Sayısı
: 4.904
Hane Sayısı
: 21.824
Mevcut İnşaat Alanı
: 2.485.230 m²

Kapsam

 • İş Planı ve Ekip Organizasyonu
 • Mevcut Durum Analizleri
 • Sentez ve Mekansal Stratejiler
 • Eylem Planı
 • Matematiksel ve Finansal Model
 • İmar Planı
 • Kentsel Tasarım
 • Görselleştirme
Eyüp Çırçır Mah. Kentsel Yenileme Projesi
Eyüp Çırçır Mah. Kentsel Yenileme Projesi

İstanbul’un ihtiyaç duyduğu dönüşümü gerçekleştirebilmek için gerekli olan her ölçekte plan ve tasarım projeleri elde etmeye yönelik çalışmalar kapsamında Eyüp İlçesi, Akşemsettin Mahallesinin tamamı, Çırçır ve Alibeyköy Mahallelerinin büyük bir kısmı ile Güzeltepe Mahallesinin bir kısmı yaklaşık 340 ha’lık alanda kentsel dönüşüme yönelik veri toplama işinin yapılmasıdır.

Eyüp İlçesi Çırçır Mahallesi ve Yakın Çevresine Yönelik Veri Elde Etme işi kapsamında hazırlanan çalışmalar 4 genel baslık altında toplanmıştır.

 • Birinci safhada saha tespitleri yapılarak alana ilişkin tüm tespitler güncelleştirilmiş ve yapılan güncellemeler alansal ve yapısal analiz olarak ortaya konmuştur. Bu safha aynı zamanda sosyal, demografik, ekonomik ve çevresel açıdan tüm girdilerin ele alınarak, alana ilişkin yetkili tüm kurumların görüşleri ile birlikte değerlendirildiği çalışmaları da kapsamaktadır.
  Birinci safhada ortaya konan analitik incelemeler ışığında çalışma alanına yönelik genel yaklaşım, vizyon, hedef ve stratejiler oluşturulmuştur ve plan yapımına altlık teşkil edecek kararlar olarak 2. safhaya aktarılmıştır.

 • İkinci safha üst ölçekli plan ilkeleri ışığında problem ve çözüm önerilerini içeren sentez çalışmalarının yoğunlaştığı bölümdür. Bu aşamada ana konular ve anahtar ilkeler tanımlanmış, fazlama çalışması ve kentsel dönüşüm modeli ortaya konmuştur.

 • Üçüncü safha çalışması master plan ve kentsel tasarım projelerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde ikinci safhada üretilen plan şemaları taslak planlara dönüştürülmüş ve hesaplamaları yapılmıştır. Ada bazında mevcut, meri plan ve öneri yapılaşma hakları karşılaştırılmış ve oluşturulan tasarıma göre dağıtım modelinin altlığı hazırlanmıştır.
  Kentsel Tasarım projesi Açık Alanlar, Ulaşım ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Modeli Başlıklarında detaylı olarak incelenmiştir.

 • Dördüncü ve son safha tüm çalışmanın özetlendiği ve kentsel tasarım rehberinin ortaya konduğu aşamadır. Bu safhada çalışmanın etaplaması, yöntemi, uygulama modeli ortay konarak bir Yol Haritası oluşturulmuştur.