Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Gaziosmanpaşa “Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Master Planı”

Gaziosmanpaşa “Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Master Planı”

Genel Bilgiler

İşveren
: GOPAŞ
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 1.173 Ha
Bina Sayısı
: 31.315
Hane Sayısı
: 164.133
Mevcut İnşaat Alanı
: 14.175.000 m²

Kapsam

 • İş planı ve Ekip Organizasyonu
 • Mevcut Durum Analizleri
 • Hak Sahipliği Tespiti
 • Sosyo - Ekonomik Analizler
 • Sentez ve Mekansal Stratejiler
 • Kentsel Strateji Eylem Planı
 • İmar Planları
 • Matematiksel Model ve Fizibilite
 • Kentsel Tasarım
 • Uzlaşma ve Protokoller
 • Görselleştirme
Gaziosmanpaşa “Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Master Planı”
Gaziosmanpaşa “Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Master Planı”

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi bütününde, zemin durumu veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle risk teşkil eden bölgelerin tespitinin yapıldığı, bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait eylemlerin, etaplamaların ve yol haritasının belirlendiği, Gaziosmanpaşa İlçe sınırları içerisinde veya yakın çevresinde yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilecek riskli yapı alanlarının tespit edildiği ve uzun vadeli dönüşüm ve finansal modelinin ortaya konularak yöntem ve metotların belirlendiği Kentsel Dönüşüm Master Planı Hazırlanması İşi

Gaziosmanpaşa “Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm Master Planı” çalışması, ilçe bütününe yönelik olarak yaklaşık 11.700.000 m² alanı içeren «Stratejik Eylem Planı» ve Bakanlar kurulu tarafından riskli alan ilan edilen yaklaşık 4.200.000 m² lik alan için hazırlanan 1/1000 ölçek detayındaki kentsel tasarım projesi ve kentsel tasarım uygulama rehberini içermektedir.

Riskli alanlar için önerilen kentsel tasarım projesi ile meri planda öngörülen nüfusa karşılık yaklaşık 7.500.000 m² inşaat alanı tasarlanmıştır. Tasarımın her aşamasında hazırlanan raporlar ile bu projeksiyon nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak;

 1. Yaşam kalitesini yükseltmek,
 2. Tüm afetlere karşı güvenli bir çevre oluşturmak,
 3. Yeşil ve açık alanları arttırmak,
 4. Ulaşım modlarını ve Erişilebilirliği arttırmak,
 5. Donatı alanlarını arttırarak erişilebilir kılmak,
 6. Sürdürülebilir bir altyapı organize etmek,
  Başlıklarında detaylandırılmış kapsamlı bir çalışma yer almaktadır.

Tüm bu süreç ve organizasyon KEYM’in proje liderliğinde, FOSTER+PARTNERS’ın genel konsept ve master planı üstlendiği, Altyapı danışmanı olarak Buro Happold, Ulaşım danışmanı olarak MIC, Peyzaj danışmanı olarak Atelier Dreiseitl firmalarından oluşan yaklaşık 3000 kişi kapasiteli bir çalışma grubu ile yürütülmüştür.