Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Esenler Kentsel Dönüşüm Master Planı Taslak Fikir Projesi

Esenler Kentsel Dönüşüm Master Planı Taslak Fikir Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 2.470 Hektar

Kapsam

  • İş Planı ve Ekip Organizasyonu
  • Mevcut Durum Analizleri
  • Sentez ve Mekansal Stratejiler
  • İmar Planları
  • Kentsel Tasarım
  • Görselleştirme
Esenler Kentsel Dönüşüm Master Planı Taslak Fikir Projesi
Esenler Kentsel Dönüşüm Master Planı Taslak Fikir Projesi

Bütüncül bir bakış ile hazırlanan master plan çalışması toplam 2470 ha. Alanda ` oranında donatı alanı ayrılarak üretilmiş komşuluk üniteleri ve merkezi işlevlerlerden oluşmaktadır. Alanın 4 temel fonksiyonu Bölge parkı, donatı kümeleri ve merkezi yapılanmaların erişilebilirlik kriterlerine göre planlandığı komşuluk ünitelerinden oluşmaktadır.

Bölge Parkı :

İstanbul’un kentsel gelişmesinde eksikliğini hissettiren yeşil ve açık alanlar fikir projesinin kalbini oluşturmaktadır. Coğrafyanın şekillendirdiği ana yeşil omurga kentsel sistemlerin merkezlerine kadar farklı fonksiyonlarla bağlanmaktadır. Yaprak damarları şeklinde bir birbirlerine kenetlenen bu sistem su ögesi ile bütünleşmektedir.

Açık ve yeşil alan sistemi acil eylem planında toplanma alanlarını ve kaçış koridorlarını oluşturmaktadır.

Merkezi Alan :

Kütle en kesiti geniş ticari yapıların konumlanması için en elverişli topografik özelliklere sahip ve proje alanının merkezinde yer alan sırta merkezi iş alanı fonksiyonu verilmiştir. Merkez meydan ve park gibi kamusal açık alanlarla desteklenir ve kütleler kullanıcıları bu kamusal açık alanlara yönlendirir. Merkez, çevresinde yer alan konut alanlarına araç ve yaya yollarının yanı sıra metro ve tramvay hattıyla eklemlenir.

Donatı Kümeleri :

Her konut altbölgesi için gerekli donatılar yerleşim merkezlerinde ayrılmış olup, yürüme mesafesinde olan altbölge donatıları sürekli yeşil akslarla birbirine bağlanır ve kentsel açık alanlarla bir bütünlük oluşturur. Bölgesel ölçekte hizmet verecek olan donatı kümesi, proje alanının merkezinde, merkezi iş alanı ve bölge parkıyla birlikte kurgulanmış ve raylı sistemelerle desteklenmiştir.

Komşuluk Üniteleri :

Yerleşim alanının alt komşuluk üniteleri merkezlerinde ticaret ve donatı birimlerinin yer aldığı ortalama 4-5 katlı yapılardan oluşan yaşama birimleridir.nTopografyanın şekillendirdiği yeşil aks komşuluk ünitelerindede parklar ve yürüyüş parkurları ile devamlılık oluşturmaktadır.