Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Elazığ Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Elazığ Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Genel Bilgiler

İşveren
: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 5.301 Ha
Bina Sayısı
: 32.286
Hane Sayısı
: 149.993
Mevcut İnşaat Alanı
: 21.818.250 m²

Kapsam

 • İş Planı ve Ekip Organizasyonu
 • Mevcut Durum Analizleri
 • Sentez ve Mekansal Stratejiler
 • Kentsel Strateji ve Eylem Planı
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Kentsel Tasarım
 • Görselleştirme
Elazığ Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
Elazığ Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Elazığ İli sınırları içinde kalan merkez ilçe bütününe yönelik, yöntem belirlenmesine ilişkin “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlanması işidir.

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Elazığ İli sınırları içinde kalan 4050 hektarlık alanın; sağlıksız ve güvensiz yapılaşma süreci, ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoğu, plansız kentleşme, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği gibi hususlar dikkate alınarak planlı, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturulması kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılması amacıyla Elazığ Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.

Çalışma Kapsamında saha tespitleri yapılmış ve bu tespitler sonucunda değerlendirilen çalışma alanı 4050 hektardan 5301 hektara genişletilmiştir. Çalışma 4 safhada ele alınmıştır.

 • Birinci safha çalışmaları saha tespitlerinin analitik veri olarak ortaya konduğu ve değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümde aynı zamanda gayrimenkul değerleme çalışması yapılmış ve KEYpix modeli ile değerlemenin sonuçları ortaya konmuştur.
 • İkinci safha analiz sonuçlarından üretilen sentez çalışmaları ve risk faktörünün ele alındığı parametrik analizlere yer verilmiştir. Tüm verilerin çakıştırılması ile ortaya konan bölgeleme çalışması kentsel dönüşüm ve rezerv alanların belirlenmesinde kullanılmıştır. Bu bölümde sonuç olarak mekansal Strateji Şeması üretilerek kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler bölgeler bazında ortaya konmuştur.
 • Üçüncü Safha çalışması seçilen kentsel dönüşüm ve rezerv alanlara yönelik pilot projelerin incelendiği ve karşılaştırmalarının meri planla yapıldığı bölümdür.
 • Dördüncü ve son safha ise kentsel tasarım rehberinin ortaya konduğu aşamadır.

Süreç içinde katılımcı planlama anlayışı ile 5 çalışma toplantısı düzenlenmiştir.