Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Eyüp Karadolap Kentsel Yenileme Projesi

Eyüp Karadolap Kentsel Yenileme Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 260 Ha
Bina Sayısı
: 5.496
Hane Sayısı
: 18.955
Mevcut İnşaat Alanı
: 2.124.009

Kapsam

 • İş planı ve Ekip Organizasyonu
 • Mevcut Durum Analizleri
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Sosyo - Ekonomik Analizler
 • Sentez ve Mekansal Stratejiler
 • Kentsel Strateji Eylem Planı
 • İmar Planları
 • Matematiksel Model ve Fizibilite
 • Kentsel Tasarım
 • Görselleştirme
Eyüp Karadolap Kentsel Yenileme Projesi
Eyüp Karadolap Kentsel Yenileme Projesi

İstanbul kent merkezi çeperlere doğru gelişirken kent merkezi içerinde yeni altmerkezler ve gelişmesi öngörülen alanlar dönüşüme girmektedir. Ekonomik, sosyal ve fiziksel açıdan Haliç’in kuzeyinde yeni bir alt merkez oluşturma adına Çırçır, Akşemsettin, Yeşilpınar,Karadolap mahalleleri gerek konumu gerekse mevcut fiziksel dokusu bakımından incelendiğinde büyük bir potansiye sahiptir. Bu proje ile birlikte ;

 • Fiziksel yapının iyileştirilmesi
 • Kente bir imaj oluşturulması
 • Ekonomik büyüme sağlanması
 • Nüfusun dengeli artışının sağlanması
 • Erişilebilir, sürdürülebilir yeni bir kent
 • Bütüncül ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm ana vizyonu ile oluşturulan çalışma, stratejik
  kararları ile çevre kalitesi yükseltilmiş, altyapısı tamamlanmış, sağlıklı, güvenli,
  sosyo-ekonomik açıdan sürdürülebilir bir gelişme yakalamış bir yaşam alanı oluşturmayı
  amaçlamaktadır.