Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Hak Sahipliği Tespiti

Arazi Tespiti

Arazi tespit çalışmaları, proje sözleşmesi ve teknik şartnamesinde istenilen bilgi ve belgelerin sahadan toplanması aşamasıdır. Söz konusu çalışmalarda, Arazi Tespit Föyü yardımıyla Alansal - Yapısal tespitler ile Fotoğraflama ve belgeleme çalışmaları yer almaktadır.

Alansal Analizler

Arazi Kullanım, Donatı Ağları, Parsel Büyüklükleri, Eğim, Eşyükselti, Yöneliş, Mülkiyet, Yerleşime Uygunluk gibi pek çok mekansal analizin yapıldığı aşamadır.

Yapısal Analizler

Proje alanında yer alan yapıların özelliklerinin listelendiği ayrıntılı çalışmalardır. Yapım Cinsi, Kat Adedi, Yapı Yaşı, Hane Sayısı, İşyeri Sayısı, Yapı Fonksiyonu, Ruhsat Durumu, Isınma türü vb pek çok analiz bu aşamada tespit edilerek değerlendirilmektedir.

Hak Sahipliği Tespiti

Tespiti yapılan her türlü taşınmaza ilişkin mülkiyet eşleştirmelerinin yapıldığı safhadır. Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Arsa Tapusu, Tapu Tahsis Belgesi veya zilyetlik durumlarının, kiracı oranının tespit edildiği aşamadır.

İcmal Listelerinin oluşturulması

Yapılan tüm tespitler ışığında, tüm taşınmazlar ile hak sahiplerinin listelendiği tablolar oluşturulur.