Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

6306 Uygulamaları ve Hisse Pay Satışları

6306 sayılı yasanın getirdiği en önemli düzenlemelerden bir tanesi, hissedarların 2/3`ü ile uzlaşılması durumunda kalan 1/3 ile ilgili uygulama yapılmasının önü açılmaktadır. Yasanın 6. maddesi bununla ilgili düzenlemeleri ve uygulama hükümlerini içermekte olup KEYM bu süreçlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Güncel tapu kayıtlarının incelenmesi, teknik çalışmaların yapılması
  • Teknik rapor ve dosyaların hazırlanması
  • Çağrı davetiyelerinin hazırlanması ve tebliğe çıkartılması.
  • Toplantının yönetilmesi ve alınan kararların tutanağa geçirilmesi.
  • Toplantı kararları ile ihtarnamenin anlaşmayan ve toplantıya katılmayan maliklere tebliği.
  • Satış dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmesi.
  • Pay satışı sürecinin organizasyon ve takibi edilmesi.
  • Pay satışı sonrası işlemlerin takibi.
  • Pay Satışı sonrası tapu tescil işlemlerinin yapılması.