Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

İmar Planları

Kentsel sürdürülebilirliğin en önemli parçalarından bir tanesi olan planlama hizmetleri, saha çalışmaları ile elde edilen verilerin işlenmesi, ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması, alanın sosyal, ekonomik ve fiziki özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun şekilde, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sunulmaktadır. Şehir planlamasına ilişkin çalışmalarımızın arasında ;

  • Çevre Düzeni Planları​
  • Nazım İmar Planları​
  • Uygulama İmar Planları​
  • Koruma Amaçlı İmar Planları​
  • Mevzii İmar Planları​
  • Kentsel Dönüşüm Planları​
  • Plan Değişikliği Hizmetleri
    Bulunmaktadır.