Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Kentsel Yenileme Proje Uygulamalarımızı Coğrafi Tabanlı Yazılım Portalımız olan Keymap ile geliştiriyoruz. Mevcut durum tespitleri ile başlayan, hak sahipliği ve çeşitli mekansal analizleri de ürettiğimiz veritabanları Coğrafi konumları ile birlikte Portalımızda depolanmaktadır.

Portal, mevcut duruma yönelik detaylı analiz ve raporlamalar yapmanızı sağlar. Bunu yaparken interaktif olarak yapılan her işlemi, tutulan log kayıtları yardımıyla izleyebilirsiniz.

İlgili kurumlardan toplanan veriler, saha çalışmaları ile elde edilen veriler ile çeşitli analizlerden üretilen verilerin tamamı portala yüklenir. Sentez çalışmaları ve diğer analitik etüdler ile Kentsel Yenileme Projelerinde kullanılacak Tematik Haritalar üretilir.